Opettajan ajatuksia tutkielmien ohjaamisesta

Tampereen klassillisen lukion luonnontiedelinjalla tutkintoon kuuluu oman tutkimuksen tekeminen. Kyselimme kurssin opettajalta Elina Luoma-aholta ajatuksia tutkielmien ohjaamisesta. Elina toimii biologian opettajana, ja keväällä 2017 hänen ohjaamansa työ mikrobeista tuli toiseksi TuKoKen III-sarjassa.

Elinan ohjaama työ mikrobeista tuli toiseksi keväällä 2017. Kuvassa palkittu Timo Hartikainen.

Ryhdyin ohjaamaan tutkielmia luonnontiedelinjan perustamisen myötä. Olin tosin aikaisemmin ohjannut useiden vuosien ajan pienimuotoisempia tutkielmia biologiassa. Havaitsin, että ne olivat jo antaneet runsaasti valmiuksia laajempienkin tutkimusten ohjaamiseen.

Koulussamme luonnontieteen tutkimuskurssi toteutetaan biologian, kemian ja fysiikan opettajien yhteistyönä. Kannustamme vahvasti opiskelijoita monitieteiseen ajatteluun.

Kurssi alkaa kaikkien luonnontiedeopettajien pitämällä yhteisellä orientaatiojaksolla, jonka jälkeen opiskelijat jakaantuvat eri opettajien ohjaukseen. Orientaatioon kuuluu myös vuosittain hieman vaihteleva osuus, jonka tarkoituksena on innostuksen ja ideoiden herättäminen, tutkijoiden tapaaminen ja tutkimuksen yhdistäminen käytännön elämään. Tänä vuonna tämä osuus koostuu luentosarjasta (mm. tutkijoita, tietokirjailija, EU-parlamentaarikko) ja koko päivän vierailusta VTT:lle. Aikaisemmin olemme tässä osuudessa käyneet mm. Tieteen päivillä Helsingissä ja Tekniikan päivillä Otaniemessä.

Aloittelevaa tutkimuksen ohjaajaa rohkaisisin luottamaan siihen, että hän on työssään jo "huomaamattaan" hankkinut monia tärkeitä taitoja, joiden pohjalta tutkimuskurssia voi rakentaa. Rimaa ei välttämättä tarvitse heti asettaa kovin korkealle (kilpailuihin osallistuminen jne.).

Olen oppinut ohjaamisesta sen, että hyvän tutkimussuunnitelman laatimisella on ratkaiseva merkitys tutkimuksen onnistumiselle. Aiheen ideointiprosessia kannattaa tukea monin tavoin - ensimmäinen mieleen tuleva kiinnostava aihe ei välttämättä ole se paras! Tutkimussuunnitelmassa oleellista on myös työn järkevä aikatauluttaminen. Aikaisemmin valmistuneiden töiden tarkastelu auttaa konkretisoimaan kokonaisuutta.

- Toisaalta olen oppinut myös, että etenkin tutkimuskurssilla opettajien yhteistyössä on voimaa!

Haastavinta on tutkimuksen teon sovittaminen lukio-opiskelijan opintojen kokonaisuuteen. Työskentely edellyttää opiskelijalta motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä sekä usein myös vastoinkäymisten sietoa ja joustavuutta. Opettajaa tarvitaan tsempparina, kokonaisuuden hahmottajana, realiteettien toteajana ja aikatauluttajana.

Tutkimukselle varattu aika vaihtelee. Esimerkiksi biologiassa pelkästään aineiston keräämiseen kuluu usein paljon aikaa. Keskimäärin tutkimus valmistuu 6–7 kuukaudessa.