Vinkit ja ohjauksen tuki

Tutkielmien ohjauksessa opettajan tai ohjaajan rooli on ohjata tekijää löytämään vastauksia kysymyksiin tai ratkaisuja ongelmiin. Ohjaajan ei itse tarvitse tuntea aiheen sisältöjä, vaan tärkeintä on auttaa tekijää oikeaan suuntaan ja hallitsemaan sekä jäsentelemään tietoa. Ohjaajille on koottu erilaista materiaalia tukemaan ohjaustyötä ja esimerkiksi tutkielmakurssien järjestämistä.

OHJAUKSEN TUKIMATERIAALI

Tiedekilpailu – onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen (PDF) -kirjassa kuvataan kilpailutyön tekemiseen liittyviä tärkeimpiä asioita, käsitellään tieteellisiä menetelmiä ja oman työn julkista esittämistä. Vaikka kirjassa esitellään tarkasti tieteellisiä menetelmiä, on kilpailutyö aina tekijänsä näköinen ja hyvät ideat ja keksinnöt ansaitsevat tulla huomioiduksi – menetelmästä riippumatta.

Tiede- ja teknologiakilpailut eivät ole vain luonnontieteitä varten – jokaisen hyvän ajatuksen tai tutkimuskohteen taustalla on jokin tiede ja lähestymistapoja voi olla useita erilaista. Ihmistieteet tarjoavat paljon tutkittavaa ja monitieteelliset tutkimukset ovat nykypäivää.

Osallistumalla kilpailuun oppii aivan varmasti paljon uutta, se on motivoivaa ja silloin saa myös palautetta siitä, mitä osaa jo hyvin ja mitä itsessään voisi kehittää. Avaa ovi tiedemaailmaan ja katso, mitä sen takana onkaan!

Lukion teemaopinnot: Tutkielmakurssi on suunniteltu lukion opettajille tutkielmakurssin ohjauksen tueksi. Kurssimateriaali sisältää seitsemän viikon kurssikokonaisuuden, jonka aikana opitaan tieteellisestä tutkimuksesta ja toteutetaan oma tutkielma. Materiaalissa on valmiita tehtäviä aiheiden läpikäymiseen, esimerkkiraportteja lukiolaisten tutkimuksista sekä arviointiohjeita. Materiaali soveltuu käytettäväksi lukion teemaopintojen TO2-kurssilla sekä muilla tutkimuskursseilla peruskoulusta lukioon.

HALUATKO KOKEILLA ITSE? ETSITKÖ TOIMINNALLISIA TEHTÄVIÄ KERHOON TAI OPPITUNNEILLE TAI MONIALAISIIN OPPIMISKOKONAISUUKSIIN?

Opinkirjon tiedekerhomateriaali on tehty juuri sinua varten. Tiedekerho-sivuilta löytyy yli 20 maksutonta teemakokonaisuutta. Mukana ovat perinteiset aihealueet; kemia, fysiikka, biologia, matematiikka ja maantiede. Lisäksi ympäröivä maailma eri ilmiöineen on huomioitu omina teemoinaan; avaruus, metsä, rikosetsivät, mikrobiologia ja niin edelleen. Lisäksi sivuilta löytyy vinkkejä oman tiedekerhon perustajalle.

TuKoKe-työpajassa rakennettu moottorivene

Työpajan TuKoKe-vene

Veneen ohjeet (pdf), pohjan kaava ohuelle materiaalille (A4, ohut muovi esim. kopiokalvo, jolloin reunat ovat kaksinkertaiset), pohjan kaava paksulle materiaalille (A4, paksu muovi, reunat vain yksikertaiset)

MATERIAALEJA TIEDEKASVATUKSEN TUEKSI

Opinkirjon kotisivuilta löytyy materiaalia, jota voi hyvin hyödyntää töiden ohjauksessa tai oppitunneilla:

Jännittävä sähkö ja kipinöivät laitteet (pdf)

Ideasta ratkaisuun 2 – virikkeitä luovaan ongelmanratkaisuun opetuksessa (pdf)

Ideasta ratkaisuun – virikkeitä luovaan projektityöskentelyyn (pdf)

Tiedekilpailu – onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen (pdf)

Tiede- ja teknologiakasvatus. Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta. (pdf)

Keksitään lisää – materiaali keksintökerhoille (pdf)

Let´s invent more – Learning materials for Invention Clubs (pdf)

Ihmettele ja oivalla! – tehtäviä tiedekerhoille (pdf)

Aistien ruokamaalimaan! – kerhonohjaajan opas (pdf)

Muotoiloa – opas muotoilukasvatukseen (pdf)

TIEDEKASVATUKSESTA MUUALLA VERKOSSA

Muita lapsille ja nuorille suunnattuja tiede- ja teknologiakilpailuja Suomessa ovat mm.

Hauskaa ja hyödyllistä