Kansainvälisten kilpailuiden edustajien valinta

TuKoKe:sta kansainvälisiin kilpailuihin valittavien töiden on täytettävä seuraavat valintakriteerit:

EUCYS

European Union Contest for Young Scientists

Kilpailija

 • Vähintään 14-vuotias syyskuun 1. päivä, mutta alle 21-vuotias syyskuun 30. päivä.
 • Kilpailijalla on takanaan enintään vuosi jatko-opintoja kilpailun ajankohtana (syyskuun loppu).
 • Aikaisemmin EUCYS-kilpailuun osallistunut henkilö ei voi osallistua uudelleen.

Kilpailutyö

 • Edustaja on valittava kansallisen kumppanin (National Organiser) toimesta. Vaatimuksena on kilpailukategorian 1. palkintosija.
 • Edustajiksi voi nimetä enintään 3 projektia ja/tai 6 kilpailijaa.
 • Tiimissä saa olla enintään 3 jäsentä, ryhmäkoon pienentäminen tapahtumaa varten ei ole sallittu.
 • Kilpailutyö on kokonaisuudessaan valmistunut ennen yliopisto-opintojen alkamista.

Kilpailukategoriat (ote säännöistä)

Projects are accepted from all fields of scientific endeavour, including the social and economic sciences.

Biology
Chemistry
Computing
Engineering
Environment
Mathematics
Medicine
Physics
Social Sciences

 

Intel ISEF

Intel International Science and Engineering Fair

Kilpailija

 • Vähintään 14-vuotias, mutta alle 21-vuotias toukokuun 1. pvä
 • Kilpailija on perusopetuksen 9.–lukion 3. luokan oppilas (in grades 9-12)
 • Lisäksi ikäryhmästä 12–15 vuotiaat voidaan valita edustaja Observer-statuksella (ensimmäisen kerran keväällä 2014)

Kilpailutyö

 • Edustaja on valittava kansallisen Intel ISEF -kumppanin (Affiliated Fair) toimesta. Ei sijoitusvaatimusta.
 • Tiimissä saa olla enintään 3 jäsentä, ryhmäkoon pienentäminen tapahtumaa varten ei ole sallittu.
 • Enintään 3 projektia ja/tai 6 kilpailijaa.
 • Projektia tehty yhtäjaksoisesti enintään 12 kuukautta.

Kategoriat

Projektit, jotka ovat demonstraatioita, kirjallisuustutkimuksia, selitysmalleja tai rakennussarjoja, eivät voi osallistua ISEFiin. Alla on listattu pääkategoriat, jotka jakaantuvat vielä tarkentaviin alakategorioihin.

Animal Sciences (ANIM)
Behavioral and Social Sciences (BEHA)
Biochemistry (BCHM)
Biomedical and Health Sciences (BMED)
Biomedical Engineering (ENBM)
Cellular and Molecular Biology (CELL)
Chemistry (CHEM)
Computational Biology and Bioinformatics (CBIO)
Earth and Environmental Sciences (EAEV)
Embedded Systems (EBED)
Energy: Chemical (EGCH)
Energy: Physical (EGPH)
Engineering Mechanics (ENMC)
Environmental Engineering (ENEV)
Materials Science (MATS)
Mathematics (MATH)
Microbiology (MCRO)
Physics and Astronomy (PHYS)
Plant Sciences (PLNT)
Robotics and Intelligent Machines (ROBO)
Systems Software (SOFT)
Translational Medical Science (TMED)

Vaadittavat ennakkovalmistelut sulkevat käytännössä pois projektit, joissa on kokeellisesti tutkittu ihmisiä (myös kyselytutkimukset), eläimiä, tiettyjä mikrobeja (bioriski), kudoksia tai kudosnesteitä (myös verituotteet).

 

GENIUS Olympiad

Kilpailija

 • Kilpailija on perusopetuksen 8. – lukion 3. luokan oppilas (in grades 8–12)

Kilpailutyö

 • Edustaja on valittava kansallisen GENIUS-kumppanin (Affiliated Fair) toimesta. Ei sijoitusvaatimusta.
 • Tiimissä saa olla enintään kaksi jäsentä.
 • Enintään kaksi projektia.
 • Projektin teema tulee liittyä ympäristöön.

Kategoriat

TuKoKe:n kautta osallistutaan tiedesarjaan, jossa on alakategorioina:

Environmental Quality
Ecology and Biodiversity

Resource and Energy
Human Ecology
Innovation