Ohjeet

TYÖN AIHE

TuKoKe-työ voi olla tutkimus, keksintö, idea, projektityö, tietokoneohjelma tai vastaava. Aiheen valinta on vapaa – rajana on vain mielikuvitus. Kilpailutyön voi tehdä yksin tai ryhmässä, harrastustyönä tai koulussa opettajan ohjauksella.

Oppiaineen tai tieteenalan rajoituksia ei kilpailuun osallistumisessa ole. Mukaan toivotaan niin eri tieteiden tutkimukseen painottuvia oppilastöitä, käsityön (tekninen ja tekstiili) suunnittelu- ja tuotekehitysprojekteja kuin opettajajohtoisia opetuksen kehittämisprojektejakin, joihin liittyy oppilaiden omia tuotoksia.

OSALLISTU TUKOKEEN

Projektin suunnittelu kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin, ettei työn raportoinnin kanssa tule kiire. Jos kuitenkin myöhästyt, etkä ehdi kehittää ideaasi loppuun asti, kannattaa osallistua IDEA-kategoriaan, jossa projektin ei tarvitse olla kehitelty käytännön tasolle asti.

Osallistu TuKoKeen täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake ja liittämällä mukaan vaadittavat tiedostot. Jos työsi käsittelee sähköä millään tavalla, kannattaa osallistua myös STEK Sähkökisaan ja liittää ilmoittautumisessa mukaan linkki työstä tehtyyn videotiivistelmään. Videon voit toki liittää mukaan, vaikka et osallistuisikaan Sähkökisaan!

Osallistuminen muihin kilpailuihin ei ole este osallistumiselle TuKoKeen. Haluamme tukea oppimisprosessia täysivaltaisesti, joten kaikki mahdollisuudet oman osaamisen esittelyyn ja palautteen saamiseen kannattaa käyttää hyväksi.

PROJEKTITYÖN VAIHEET

Suunnittele

Suunnittele työsi huolella. Mieti, mitä teet ja miksi. Mitä haluat selvittää? Mihin ongelmaan etsit ratkaisua? Hae taustatietoa kirjoista ja internetistä, kysy opettajilta tai alan asiantuntijoilta. Mieti jo suunnitteluvaiheessa raportin toteuttamista.

Suunnitteluvaiheessa

  • määritellään ongelma,
  • asetetaan tavoitteet tai tutkimuskysymys/ määritellään hypoteesi tai ennuste
  • suunnitellaan työ tai tutkimusasetelma,
  • suunnitellaan työn toteutus,
  • suunnitellaan raportointitapa.

Hae taustatietoja

Taustatietoa ja -teoriaa kannattaa kerätä työn taustaksi, koska

  • on hyödyllistä tietää, mitä aiheesta on aiemmin kirjoitettu,
  • siitä saattaa löytyä hyödyllisiä vinkkejä työn suunnitteluun, tutkimusasetelmaan ja raportointiin,
  • se tarjoaa mahdollisuuden omiin pohdintoihin.

Lähteisiin kannattaa suhtautua kriittisesti ja miettiä, perustuuko esitetty väite tutkittuun tietoon vai mielipiteisiin.

Pidä päiväkirjaa projektista

Kaikenlaisten projektien aikana kannattaa dokumentoida pieniltäkin tuntuvat ideat ja vaiheet: mahdolliset koejärjestelyt, mittaustulokset ja havainnot sekä suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Voit kirjoittaa muistiin, valokuvata tai piirtää, kunhan itse muistat, mitä missäkin vaiheessa tehtiin.

Tutkimus- tai projektipäiväkirjaa pitämällä varmistat, ettei mikään tärkeä vaihe tai tieto unohdu raportista. Päiväkirja voi toimia myös varsinaisen raportin pohjana, ja sen pitäminen säästää aikaa ja vaivaa.

Päiväkirjan voi aloittaa esimerkiksi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Mistä sait idean työhösi? Kuinka ideoit eri toteutusmahdollisuuksia? Millaisia ajatuspolkuja seurasit kehitellessäsi työtäsi?

Kuvita

Raportti tarvitsee myös kuvitusta. Kuvitukseksi käyvät piirrokset ja valokuvat työn eri vaiheista, kuvat mittausjärjestelyistä, kuvaajat mittaustuloksista, mallipiirrokset keksinnöstä sekä suunnittelu- ja luonnostelupiirustukset teknisistä ratkaisuista. Mikäli videoit työskentelyäsi, suunnittele se huolella etukäteen.

Kaikissa raportissa olevissa kuvissa tulee olla kuvateksti, joka kertoo tyhjentävästi, mitä kuva esittää. Tarkoituksena on, että lukijan ei tarvitse selata tekstiä läpi ihmetellen, mitä kuva mahdollisesti tarkoittaa, vaan sen yhteydessä on kaikki tarpeellinen tieto.

Mikäli raportin kuvat ovat eri lähteistä, tai ne on toteuttanut joku muu kuin työn tekijä, niissä mainitaan lähde ja tekijä. Jos kaikki kuvat ovat tekijän omia, lähdettä tai tekijää ei tarvitse mainita erikseen. Jokaiseen kuvaan tulee viitata myös tekstissä, jotta ne eivät jää irrallisiksi.

Kirjoita raportti

Raportissa kerrot muille, mitä olet tehnyt ja millaisia tuloksia olet saanut. Raportin täytyy olla selkeästi jäsennelty ja johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus, jossa asiat kerrotaan tiiviisti ja täsmällisesti. Raportti jäsennellään otsikoin, ja siinä tulee olla otsikoista muodostuva sisällysluettelo.

Kilpailuun lähetettävällä raportilla ei ole minimipituutta, kunhan siitä käy ilmi kaikki tarvittavat tiedot. Raportin enimmäispituus liitteineen on 20 sivua. Ohjeet raportin kirjoittamiseen.