Yhteystiedot

Kilpailua järjestävät yhteistyössä Kehittämiseskus Opinkirjo ja Tekniikan akateemiset TEK.

Yhteyshenkilöt

Opinkirjo: Jasmin Välimäki, jasmin.valimaki (at) opinkirjo.fi, puh/tel: 050 432 2058

Jasmin toimii Opinkirjossa tiedekasvatuksen erityisasiantuntijana ja on ollut mukana TuKoKe-kilpailun järjestelyissä vuodesta 2014 lähetien. Kilpailun lopputapahtumat ovat olleet Jasminin mielestä vuoden parhaita työpäiviä, ja lasten ja nuorten innostus on ollut mielentöntä.

Tekniikan akateemiset TEK: Anna Korkeakangas, anna.korkeakangas (at) tek.fi, puh/tel: 050 402 1852

Anna toimii TEK:issä nuorisoprojektien koordinaattorina ja järjestää TuKoKen lisäksi TEK:in tekniikka-aiheisia työpajoja lapsille ja nuorille. Kaikenlainen tutkiminen ja kokeileminen on Annan mielestä hauskaa, mutta kiinnostavimmat kysymykset ovat aina miksi ja miten: Miksi erilaisista lampuista tulee erilaista valoa? Miten moottoriveneen potkuri liikuttaa venettä? Yksin ihmetteleminen ei kuitenkaan ole koskaa niin kivaa kuin hyvässä seurassa, ja siksi lasten ja nuorten kanssa puuhaaminen on kaikkein parasta.

Järjestäjät

Kehitämiskeskus Opinkirjon toimnnan lähtökohta on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen pedagogisissa oppimisympäristöissä, etenkin yhteisöllisiksi oppimiskeskuksiksi rakentuvissa peruskouluissa. Yhdistyksellä on ollut monipuolista tiedekasvatustoimintaa vajaan 40 toimintavuoden aikana. Lapsille ja nuorille on järjestetty tiedekilpailuja, tiedeleirejä, tuotettu tiedekerhomateriaalia ja järjestetty muita tapahtumia.

Yhdistyksen tiedekasvatustoiminta on tavoitteellista ja tärkeimpinä voidaan mainita lasten ja nuorten monipuolisen tiedeharrastuneisuuden edistäminen, toiminta- ja opetusmenetelmien kehittäminen, lahjakkaiden ja erityskiinnostuneiden nuorten pitkäjänteinen tukeminen, opettajien täydennyskouluttaminen ja yhteistyö. Opinkirjo on ollut arvostettu yhteistyökumppani paikallisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa. Vuoteen 2013 saakka yhdistys tunnettiin Kerhokeskuksen nimellä.

Tekniikan akateemiset TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö, joka edistää tekniikkaa ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi. TEK on noin 73 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö sekä yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita.

Tiede- ja teknologiakasvatuksen tukijana ja toteuttajana TEKillä on pitkät perinteet. Vuodesta 1992 TEK on ollut mukana TuKoKen järjestäjänä ja Young Scientists -kilpailun kansallisena edustajana. TEK on järjestänyt EU:n Young Scientists -kilpailua vuosina 1996 ja 2011. Kilpailujen lisäksi TEK on ollut mukana valtakunnallisten tiedeleirien järjestämisessä sekä vaikuttanut lasten ja nuorten tiedeharrastuneisuuden kehittämiseen. TEK tukee monipuolisesti myös alan opiskelijoita ja teekkaritoimintaa.